Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

doufáme, že jsme pro Vás připravili kvalitní internetový obchod se vším, co je potřebné pro pohodlný nákup.Ovládání obchodu je intuitivní a jednoduché. Zajisté již máte základní znalosti s ovládáním internetového obchodu. V případě,že chcete nakupovat, není potřeba žádné registrace (kromě dealerů). Stačí jen po vložení vybraného produktu do košíku zadat potřebné fakturační  údaje do formuláře, který se Vám po tomto vložení zobrazí .V případě, že si přejete orientačně prohlédnout sortiment, můžete přímo vstoupit do prodejny a pro Vás zajímavé výrobky vkládat postupně do nákupního košíku. Každou odeslanou objednávku potvrdíme.

V případě nejasností kontaktujte naše zákaznické oddělení info@nipo.cz

Tel: +420 602 719 020

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu nipo.cz je firma:

NIPO Tools s.r.o., Lipová 7, 763 26 LUHAČOVICE

IČ: 28327934, plátce daně z přidané hodnoty(DPH) DIČ: CZ28327934

VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky jsou závazným podkladem pro uzavření veškerých kupních smluv mezi firmou NIPO Tools s.r.o. (prodávající) a zákazníkem (kupující). Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje souhlas s těmito podmínkami. Jakékoli obchodní podmínky ze strany kupujícího platí pouze tehdy, jsou-li firmou NIPO Tools s.r.o. pro souvztažný obchodní případ odsouhlaseny a písemně potvrzeny. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se smluvně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku či příslušnými právními předpisy v platném znění.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKY

Uzavření kupní smlouvy vzniká teprve jejím potvrzením ze strany kupujícího formou písemnou(mail,fax,pošta), event. dle dohody mezi smluvními stranami formou ústní. Prodávající je oprávněn po kupujícím při uzavírání písemné kupní smlouvy požadovat především: - přesnou fakturační adresu (sídlo kupujícího dle zápisu do OR) - místo dodání zboží - adresu pro zaslání faktury, liší-li se od sídla kupujícího - IČ, DIČ - jméno osoby, oprávněné jménem kupujícího jednat - telefonické, event. faxové spojení - podpis kupujícího, event. otisk jeho firemního razítka.Spolu s těmito údaji uvádí prodávající do kupní smlouvy: - datum uzavření kupní smlouvy - přesnou specifikaci zboží - způsob úhrady zboží - event. další podmínky, vztahující se k obchodnímu případu Za písemnou formu se považují dále objednávky doručené ze strany kupujícího např. faxem nebo elektronickou poštou. V případě okamžitého odběru zboží vzniká závazné uzavření kupní smlouvy v okamžiku převzetí zboží s příslušnými doklady.

PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:

a. dobírkou při předání zboží přepravcem(GEIS, PPL, Česká pošta...)

b. hotově při převzetí zboží v centrále firmy

c. zálohovou fakturou předem před odesláním zboží

d. fakturou se splatností (pouze u zákazníků s již prověřenou platební morálkou)

d. platební branou GOPAY (Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin).

POPLATEK ZA PŘEPRAVU

a. V případě objednávky pod 5000,- Kč bez DPH se účtuje k objednávce jednorázový manipulační poplatek 130,- Kč bez DPH, který v sobě zahrnuje dopravné, balné, event. dobírku a další poplatky     spojené s expedicí zboží. Je-li zboží z jedné objednávky vykrýváno po dohodě se zákazníkem postupně, platí se tento poplatek pouze jedenkrát.

b. V případě objednávky 5000,- Kč bez DPH a vyšší je dopravné a veškeré další manipulační poplatky spojené se zbožím pro zákazníka ZDARMA, ale vyhrazujeme si právo změnit přepravce na aktuálně nejvýhodnějšího.

ZPŮSOB ODESLÁNÍ / VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

a. přepravní službou(GEIS, PPL,Obchodní balík ČP...) do 24 hod od data vyskladnění v rámci ČR

b. osobním vyzvednutím v centrále firmy

DODACÍ TERMÍNY

a. Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum, velká část položek je přímo skladem a pak může být objednané zboží vyskladněno OBRATEM během následujících dnů .

b. Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výrobců a nebývá delší, než 2 týdny; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu. V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 602 719 020 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat písemně, popřípadě telefonicky. V případě zrušení objednávky po odeslání zboží má společnost nárok na náhradu prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

Nepodnikající osoby (spotřebitelé) mají právo odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatní-li spotřebitel výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží, které chce zákazník tímto způsobem vrátit, nesmí být poškozené a musí být vráceno se vším původním příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně, která výrobek chrání v krabici. Pokud některé z těchto věcí při návratu chybí, dodavatel si může jejich náhradu odečíst z peněz, které spotřebiteli vrací. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

ZÁRUKA, REKLAMACE

Veškeré reklamace poškozeného nebo nedodaného zboží musí být doručeny v písemné formě nejpozději do 3 dnů po obdržení dodávky prostřednictvím e-mailu: info@nipo.cz ,nebo poštou na sídlo naší společnosti. Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávaným produktům záruku v délce 12/24 měsíců od data prodeje, kdy se vyskytnou možné vady, bránící řádnému užívání produktu k účelu, pro který byl vyroben. Záruka 12/24 měsíců - záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČ), záruka 24 měsíců je poskytnuta běžnému spotřebiteli (zakoupené produkty nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na: - vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci - vady způsobené chybným používáním a manipulací - vady způsobené chybnou instalací výrobku - vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním - vady způsobené neodborným zásahem do výrobku Kupující je povinen bezprostředně po zjištění vad ohlásit tuto skutečnost prodávajícímu, u kterého záruku uplatňuje. Při uplatňování reklamace předkládá kupující prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek vč. dodaného příslušenství, originální záruční list (byl-li k výrobku přiložen) s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána vada, na niž se záruka vztahuje, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika kupující. V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se v rámci co nejrychlejšího vyřízení obraťte prosím na naše pracovníky na tel. čísle 602 719 020 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. SERVIS :Firma NIPO Tools s.r.o. zajišťuje autorizovaný servis na opravy prodávaného nářadí, a to dle dohod s jednotlivými výrobci jak na opravy v záruce, tak pozáruční.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Firma NIPO Tools s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data Vámi sdělená třetím osobám a že tyto budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. PŮSOBNOST Firma NIPO Tools s.r.o. má obchodní působnost na celém území České republiky.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Poučení o ochraně osobních údajů:

Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle § 1820, NOZ č. 89/2012 Sb

1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí plnění. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (společnost NIPO Tools s.r.o., sídlo Lipová 7, 763 26 Luhačovice, tel: 602719020, e-mail: nipo@nipo.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (Lipová 7, 763 26 Luhačovice). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 350 Kč.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka nebo expedovaná zásilka je kupujícímu písemně oznámená několikrát: objednávka při přijetí a potvrzení, potvrzení expedice zásilky prodávajícím, potvrzení přepravcem před doručením, opakovaným doručením a před koncem poštovní úložní doby. Prodávající proto neakceptuje storno objednávky ze strany kupujícího až po její expedici. Již expedovanou zásilku je kupující povinen převzít, aby prodávajícímu nevznikla škoda, nebo dodatečné náklady. Nepřevzetím zásilky vzniká prodejci přímá škoda na poštovném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách. Proto pokud kupující prokazatelně a písemně nestornoval objednávku před expedicí zboží, za nepřebranou zásilku bude vůči zákazníkovi evidovaná pohledávka v hodnotě 160 Kč, nebo ve výši skutečné škody, pokud byla vyšší než 160 Kč. Po nepřevzetí zásilky a jejím vrácení doručovatelem bude kupujícímu vystavena faktura na uvedenou sumu přepravních nákladů. Tuto fakturu je třeba uhradit ve stanoveném termínu splatnosti, v opačném případě bude tato pohledávka postoupena externí inkasní společnosti.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:


1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Lipová 7, 763 26 Luhačovice, telefonicky na čísle + 420 602719020 či elektronickou poštou na adrese nipo@nipo.cz. Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené dle těchto obchodních podmínek, může spotrebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebiel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nipo@nipo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2019 NIPO Tools s.r.o.

Kontakt

  

NIPO Tools s.r.o
  Lipová 7
  CZ-763 26 LUHAČOVICE
  Telefon obj.:  602 719 020
  Telefon fakt.:  608 719 020
  E-mail: nipo@nipo.cz
Platební brána GOPAY